• HÅLLBARA KONSTRUKTIONER
  HÅLLBARA KONSTRUKTIONER
  Nischat och kreativt byggindustribolag med fokus inom miljöteknik.
 • HJÄRTA OCH HJÄRNA
  HJÄRTA OCH HJÄRNA

  Vi vill ge energi, inte ta!

 • LUGN, VI HJÄLPER DIG
  LUGN, VI HJÄLPER DIG
  Från idé och skiss till montage och färdig lösning.
 • OPTIMERADE LÖSNINGAR
  OPTIMERADE LÖSNINGAR
  Vi kombinerar gärna limträ, stål och betong.
 • HÅLLBARA KONSTRUKTIONER
  HÅLLBARA KONSTRUKTIONER

  Nischat och kreativt byggindustribolag med fokus inom miljöteknik.

 • HÅLLBARA KONSTRUKTIONER
  HÅLLBARA KONSTRUKTIONER

  Nischat och kreativt byggindustribolag med fokus inom miljöteknik.

 • UTFÖRT MED GRÖN BETONG
  UTFÖRT MED GRÖN BETONG

  Nischat och kreativt byggindustribolag med fokus inom miljöteknik.

 • ARKITEKTUR OCH INFRASTRUKTUR
  ARKITEKTUR OCH INFRASTRUKTUR

  Trygga, vackra och långsiktigt hållbara lösningar.

Vi söker projektledare!

Läs mer

NÄTNINGSRAMP

MED SÄKERHET OCH FLEXIBILITET I FOKUS

Hantering av avfall innebär människor och fordon i ständig rörelse ute på anläggningarna. Tidigare arbetsmiljöproblem med att klättra oskyddat på containrar för att fästa näten som håller avfallet på plats byggs nu bort. Med säkerhet och flexibilitet i fokus ser C3C:s nya konceptlösning Nätningsramp till att minimera risker och säkra arbetsmiljön.

Rampen är konstruerad av C3C Blocksystem som är robust och flexibelt. Nätningsrampen anpassas som en ficka eller för genomfart. Räcken och lister runtom minskar fallrisken ytterligare. Nätningsrampen är demonterbar och går att bygga om eller flytta om behov eller utrymme ändras.

Läs mer om projektet

PÅGÅENDE PROJEKT

BORÅS ENERGI & MILJÖ

C3C Engineering har anlitats för totalentreprenad till Sobackens ARV, där Borås Energi och Miljö nu står inför sin största satsning inom långsiktigt hållbar avfallshantering. C3C:s entreprenad omfattar:

C3C Tanksystem: 8 st cirkulära bassänger i varierande storlekar för avloppsreningsanläggningen. Inkl. lutande bottenplattor. Inkl. mellanvägg och bjälklag på vissa av bassängerna. C3C Blocksystem: Stödmur. 303 löpm. med höjder från 1,8 -6,4 m.

C3C Stomsystem: Stomentreprenad för Filter-, sil- och kemikaliebyggnad samt Pumphus. Stomentreprenad för Rötgasbyggnad

Läs mer om våra spännande projekt

C3C LABS

VÅR EGNA INNOVATIONSFABRIK

Att ta tillvara på all den kreativitet som finns hos oss på C3C och hos våra briljanta samarbetspartners i vårt nätverk ser vi både som en skyldighet och en enorm möjlighet för vårt företags fortsatta utveckling. Vi har valt att tänka C3C Labs – Vår alldeles egna innovationsfabrik.

Mycket av utvecklingen i C3C Labs sker i symbios med andra företag och organisationer. Just nu exempelvis ett pågående projekt tillsammans med Vinnova gällande landbaserad fiskodling

Läs mer om C3C Labs

C3C SYSTEM

C3C Blocksystem™

C3C Blocksystem™

För stödmurar, planlager, lagerhallar, bullerskydd och mycket mer. Massiva betongblock som enkelt byggs ihop likt lego till flexibla, robusta och flyttbara lagerlösningar.

C3C Tanksystem™

C3C Tanksystem™

Bassänger och silor, t ex för lagring, rening och biogasproduktion. Hos oss får du hjälp med flissilor, rötkammare, sprinklerbassänger, luftningsbassänger, slamsilor, utjämningsmagasin mm.

C3C Stomsystem™

C3C Stomsystem™

Vi blandar gärna limträ, betong och stål så att en optimal stomme kan uppnås. Vi fokuserar på tyngre industristommar, gärna tillsammans med våra
andra produktgrupper
men när tillfälle ges så kan utställningshallar, kontor och bostäder etc också vara intressant.

C3C Brosystem™

C3C Brosystem™

Vi använder bland annat FlexiArch stenvalvsbro. Estetisk bro med kort montagetid, lång livslängd och minimalt underhåll. För planskilda korsningar, gång och cykeltunnlar, ekodukter, bro och tunnelbyggnader över väg, järnväg eller vatten.

Anmäl dig för nyheter från C3C